Realizovan je prvi u nizu treninga na projektu i programu  “Jačanje socijalnih veština za zapošljavanje i razvoj karijere” u toku predhodnog vikenda na kojem je učešće uzelo 19 devojaka sa teritorije AP Vojvodine koje se spremaju za prvi izlazak na tržište rada. Tokom treninga devojke su radile na pisanju biografije, propratnog pisma, simulacijama razgovora za posao, uvežbavanju asertivnih veština, kao i načinima upravljanja stresom. Poslednjeg dana treninga devojkama su se predstavili predstavnici predstavnik poslodavaca koji je svojom prezentacijom devojke upoznao sa očekivanjima poslodavaca od mladih koji prvi put traže zaposlenje; predstavnica Pokrajinskog sekretarijata za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova koja je predstavila programe i mere za zapošljavanje i samozapošljavanje lica na teritoriji AP Vojvodine, kao i predstavnica Saveza samostalnih sindikata Srbije koja je mlade upoznala sa radom sindikata i radnim pravima i obavezama.