Naši treninzi su…

 • Posebno kreirani u skladu sa potrebama i nivoom znanja Vaših zaposlenih,
 • Usklađeni sa Vašom oblasti poslovanja i njenim specifičnostima. Ovo postižemo profesionalnošću i posvećenošću svakom klijentu. Treningu prethodi: analiza potreba, upoznavanje sa kompanijom i učesnicima i nalaženje najboljeg rešenja kroz razgovore i upitnike.
 • Rešavaju na najefikasniji način specifične situacije sa kojima se Vaši zaposleni susreću tokom rada.
 • Inovativni i u skladu sa svetskim trendovima iz ove oblasti sa ciljem da podstaknu korporativne i lične promene kod učesnika, koje će dovesti do veće efikasnosti i boljih rezultata.
 • Fokusirani na rad u manjim grupama koje omogućavaju posvećenost svakom učesniku, maksimalnu motivaciju, efikasnost i uspešnost.
 • Bazirani na korišćenju najsavremenijih metoda iskustvenog učenja koje stalno usavršavamo.
 • Naši treninzi su iskustveno provereni uz visok stepen angažovanja učesnika koji podrazumeva 80% izvođenja vežbi i simulacija a 20% je teorija.

Oblasti koje naši treninzi pokrivaju su…

 • Prodaja i pregovaranje– veštine pregovaranja, komunikacija sa zahtevnim klijentima, veštine direktne prodaje, efikasno rešavanje žalbi i reklamacija, telefonska prodaja…
 • Lična efikasnost – veština upravljanja promenama, otpornost na stres, delegiranje radnih zadataka, planiranje i postavljanje ciljeva, kreiranje prioriteta…
 • Liderstvo – upravljanje promenama, donošenje odluka, efikasni sastanci, emocionalna inteligencija u poslu, kritičko razmišljane, coaching alati…
 • Komunikacione veštine – efektivna komunikacija, aktivno slušanje, neverbalna komunikacija, asertivna komunikacija, nlp komunikacija…
 • Veštine prezentacije – veštine prezentacije, veštine javnog nastupa, veštine medijskog nastupa, storytelling…
 • Organizacioni razvoj – organizaciona kultura, definisanje vrednosti kompanije, strateško planiranje…
 • Ljudski resursi – veštine regrutacije i selekcije, veštine fasilitacije, trening za trenere…
 • Razvoj tima i timski rad – upravljanje timom, upravljanje konfliktima u timu, procena efikasnosti tima, uloge u timu, veštine liderstva i sinergetskog odlučlivanja…