Putem jednostavne i precizne naučne metodologije radimo procenu profila ličnosti, kompetencija i uklopivosti sa pozicijom. Ako razmišljate o razvoju zaposlenih kroz trening i coaching, izgradnji uspešnog i visoko produktivnog tima, želite otkriti ko su talenti i zaposleni sa najviše skrivenog potencijala, ulazite u proces organizacionih promena ili zapošljavate nove članove u svoj kolektiv onda bi trebali uraditi sa članovima svog tima procenu ličnosti i nivoa kompetencija.

Koje informacije nam pruža alat za procenu?

 • Profil ponašanja
 • Stil rukovođenja
 • Način donošenja odluka
 • Stil prodaje
 • Kako rukovoditi ovu osobu – saveti za lidere
 • Nivo motivacije i kako motivisati osobu
 • Stil donošenja odluka
 • Jake strane ličnosti i oblasti za razvoj
 • Kompetencije
 • Tendencije u ponašanju tima/kolektiva
 • Grupno poređenje kompetencija
 • Kompatibilnost za određenu poziciju