Preduzetnička akademija nastala je kao posledica višegodišnjeg razvoja naših trening programa iz oblasti zapošljavanja tokom kojih smo zajedno sa našim korisnicima radili na razvoju njihovih poslovnih planova i poslovnih ideja pretvarajući ih u uspešne poslovne poduhvate.

Akademija je podeljena u šest modula gde svaki od prvih pet modula čini po dva trening dana dok je šesti modul namenjen mentorskoj i coaching podršci samom razvoju poslovnog plana po završetku trening modula.

  1. Modul – Ja (interni) preduzetnik?! Kreativnost, rešavanje problema, upravljanje rizikom, postavljanje ciljeva, planiranje, istrajnost, učenje na greškama samo su neke od osnovnih preduzetničkih osobina. Tokom ovog modula učesnici će moći da prepoznaju koje od ovih osobina poseduju a koje je potrebno da dodatno razvijaju.
  2. Modul – Temeljni uspešnog (internog) preduzetništva i razumevanje tržišta Pre samog pokretanja novih (internih) preduzetničkih poduhvata potrebno je proceniti svaku ideju, kako će ona u konačnici izgledati, gde, kome i kako ćemo sve plasirati i na samom kraju uraditi procenu da li će nam se to sve na kraju isplatiti.
  3. Modul – Organizacija preduzeća Kako uspostaviti dobru organizacionu strukturu internog poduhvata i da nas saradnici razumeju, kako minimizirati troškove, optimizovati produktivnost naših saradnika i izboriti se sa konkurencijom su teme s kojima će se učesniti susresti tokom ovog modula.
  4. Modul – Upravljanje preduzećem Tokom ovog modula učesnici će imati priliku da organizuju proces proizvodnje proizvoda/usluga, kupuju osnovna sredstva i sirovine, upravljaju radnicima, vode svoje finansije i pregovaraju sa svojim klijentima.
  5. Modul – Finansije za (interne) preduzetnike i profitabilnost preduzetničkog poduhvata Svaki (interni) preduzetnik koji predlaže nove procese, proizvode i usluge potrebno je da zna osnovnu razliku između troškova i rashoda, poznaje tokove gotovine, kako izgledaju bilans stanja i uspeha. Iako teme deluju teško poslovne simulacije na ovom modulu omogućiće učesnicima da sa lakoćom shvate ove pojmove.
  6. Modul – Implementacija poduhavta uz mentorsku i coaching podrušku Pokretanje (internog) preduzetničkog poduhvata je proces tokom kojeg se predhodno stečeno znanje slaže u poslovni plan (marketing plan, finansijski plan, plan prodaje…) koji će biti predočen menadžmentu, vlasnicima kompanije, investitorima, bankarima…