Facilitacija je veština koja olakšava, ubrzava, omogućava diskusiju, postizanje dogovora i ostvarivanje dogovorenog. Ono nam omogućava da okupimo, osnažimo i potaknemo ljude da prepoznaju svoje kapacitete i da se dogovore oko zajedničkih akcija.

Fasilitaciju kao proces možemo koristiti u sledećim situacijama:

  • Strateškog planiranja;
  • Operativnog planiranja;
  • Kreiranja novih proizvoda i usluga;
  • Vođenje sastanaka.