“Reciklaža nije blamaža” projekat je realizovan krajem 2021. i predstavlja nastavak aktivnosti projekta “Reciklažni priručnik” kao i predstavljanje akumuliranog znanja tokom predhodnih projekata. Projekat je za cilj imao štampanje i dalju distribuciju priručnika u cilju što veće vidljivosti projektnih aktivnosti i upoznavanja korisnika sa projektom. Projekat je podržan od grada Novog Sada – Gradske uprave za zaštiti životne sredine.

“Reciklažni priručnik” projekat je realizovan tokom 2021. godine i za cilj je imao podizanje nivoa svesti o upravljanju otpadom i značaju reciklaže i iskoristivosti sekundardnih sirovina. Posebno kod privrednih društava na teritoriji grada Novog Sada i origradskih naselja. Projektne aktivnosti podrazumevale su promotivnu kampanju i distribuciju priručnika privrednim društvima o lakšem upravljanju i reciklaži otpadom. Projekat je podržan od grada Novog Sada – Gradske uprave za zaštiti životne sredine.

“Edukacijom do reciklaže i boljeg upravljanja otpadom” projekat koji je ralizovan tokom 2019. i 2020. godine sa ciljem povećanja nivoa svesti malih i srednjih privrednika na teritoriji grada Novog Sada o potrebi recikliranja i uvođenju prakse recikliranja papira u kompanijama koje su jedan od najvećih potrošača i zagađivača ovom vrstom otpada. Tokom dve godine projekta održane su radionice i treninzi za zaposlene u kompanijama koje su za cilj imale podizanje svesti i izgradnju prakse upravljanja otpadnim papirom u kompanijama. Edukativnom delu projekta predhodila je promotivna kampanja namenjena ciljnoj grupi projekta. Projekat je podržan od grada Novog Sada – Gradske uprave za zaštiti životne sredine.