“Edukacijom do reciklaže i boljeg upravljanja otpadom” projekat koji je ralizovan tokom 2019. i 2020. godine sa ciljem povećanja nivoa svesti malih i srednjih privrednika na teritoriji grada Novog Sada o potrebi recikliranja i uvođenju prakse recikliranja papira u kompanijama koje su jedan od najvećih potrošača i zagađivača ovom vrstom otpada. Tokom dve godine projekta održane su radionice i treninzi za zaposlene u kompanijama koje su za cilj imale podizanje svesti i izgradnju prakse upravljanja otpadnim papirom u kompanijama. Edukativnom delu projekta predhodila je promotivna kampanja namenjena ciljnoj grupi projekta. Projekat je podržan od grada Novog Sada – Gradske uprave za zaštiti životne sredine.